Festivalio taisyklės ir eko deklaracija

BENDROSIOS TAISYKLĖS

 1. Atvykęs į „Debesų pievą“ lankytojas įsipareigoja laikytis bendrųjų festivalio-stovyklos principų, sąmoningumo ir visuomeninių taisyklių laikymosi.
 2. Bilietų įsigijimo faktas, suteikiantis teisę dalyvauti  festivalio-stovyklos „Debesų pieva“ renginiuose imtinai ar etapais arba atvykimas į stovyklą, neatsižvelgiant į atvykimo pagrindus, laikomas sutikimu su renginio taisyklėmis ir įpareigoja jų laikytis. Nesusipažinimas su taisyklėse nurodytomis nuostatomis ar jų nevykdymas nesukelia renginio organizatoriaus atsakomybės dėl dalyvio veiksmų.
 3. Festivalis-stovykla „Debesų pieva“ laikosi darnos gamtoje ir pagarbos kiekvienai gyvybei principų.  Čia yra skatinamas atvirumas, nuoširdumas, pakantumas, blaivus ir sąmoningas požiūris, kūrybingumas, laisva valia ir tolerancija įvairioms pažiūroms bei religijoms. Skatinama etninė savimonė, savo šaknų pripažinimas ir meilė savo kraštui.
 4. Į renginio teritoriją draudžiama įsinešti ir joje vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines, psichiką veikiančias slopinančias ar stimuliuojančias medžiagas (išimtis taikoma gydytojo paskirtiems medikamentams reikalingiems asmens sveikatai). Pažeidus šį taisyklių punktą  asmens dalyvavimas renginyje nutraukiamas – jis palydimas arba turi savarankiškai pasišalinti iš renginio teritorijos. Tokiu atveju už bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.
 5. Renginyje draudžiama turėti ir naudoti ginklus ir kitas savigynos priemones, galinčias sukelti žalą savo ar kitų asmenų sveikatai.
 6. Festivalio-stovyklos metu rūkoma tik tam skirtoje ir skiriamaisiais ženklais pažymėtoje vietoje.
 7. Festivalyje-stovykloje „Debesų pieva“ vykdomų veiklų, seminarų, mokymų ir kitų užsiėmimų metu pateikta informacija yra laikoma lektorių ir kitų vedančiųjų asmenine nuomone, jos taikymas praktikoje ir galima atsakomybė už pasėkmes yra dalyvio sąmoningas pasirinkimas.
 8. Festivalis-stovykla vyksta nuostabiame gamtos kampelyje, kiekvienas festivalio lankytojas įsipareigoja jame jaustis kaip svečias: neskinti ir nežaloti augalų, neteršti aplinkos, laikytis grybavimo ir uogavimo taisyklių, pasirūpinti savo šiukšlėmis, teritoriją palikti tokią pat švarią kaip ir prieš renginį. Organizatorius neprisiima atsakomybės už dalyvio padarytą žalą gamtai, renginio vietai ar pastatams, priklausantiems tiek teritorijos savininkams, tiek jos teritorijoje esančių fizinių asmenų nuosavybei, ar jo paties sveikatai, nesilaikius šio punkto nuostatų.
 9. Stovyklavietės teritorijoje yra vandens telkinys, prie kurio įrengti inžineriniai vandens statiniai. Organizatorius neprisiima atsakomybės už dalyvio naudojimąsi vandens telkiniu ir elgesį vandenyje. Apsisprendimas maudytis, nardyti, lipti ant tiltelių yra dalyvio pasirinkimas, todėl naudotis vandens telkiniu ir pramogomis jame jis turi tik įvertinęs savo galimybes.
 10. Festivalio-stovyklos lankytojai, atvažiuojantys su naminiais gyvūnais, turi atsakingai juos prižiūrėti: pasirūpinti gyvūno poreikiais, surinkti ekskrementus, apsaugoti kitus asmenis  ir teritoriją nuo galimos žalos kurią sukeltų jo gyvūnas. Renginio metu atvyksta daug šeimų su mažamečiais vaikais, kurie VISADA nori paglostyti gyvūną ar su juo pažaisti, o gyvūnui toks dėmesys gali netgi labai nepatikti todėl prašome atsivežti gyvūną tik įsitikinus jo socializacija ir požiūriu į didelius renginius. Gyvūno padaryta žala laikoma savininko atsakomybe. Organizatoriai pasilieka teisę reikalauti, kad gyvūnas 24 val. per parą būtų su pavadžiu.
 11. Renginyje bus tiekiamas organizuotas vegetariškas ir veganiškas maitinimas 3 kartus per dieną. Į renginį galima atsivežti ir savo maisto.
 12. Valgyti iš savų indų skaniau ir ekologiškiau, tad rekomenduojame valgymui atsivežti nedūžtančius indus (lėkštę, dubenėlį, puodelį) bei įrankius. Festivalio teritorijoje vienkartiniai indai nenaudojami. Plačiau apie ekologiją Festivalyje skaitykite Eko deklaracijoje.
 13. Renginio teritorijoje galima atsiskaityti tik grynais pinigais.
 14. Fotografavimas ir filmavimas renginyje yra neribojamas. Tačiau privalu gerbti kito asmens privatumą ir įsitikinti, kad niekas jo fotografavimui ar filmavimui neprieštarauja.
 15. Viešai ar socialiniuose tinkluose patalpintas nuotraukas ar vaizdo medžiagą organizatoriai pasilieka teisę platinti nekomerciniais tikslais, tik informacijos sklaidai apie renginį. Dalyvaudami renginyje jūs sutinkate, kad jūsų atvaizdas gali būti naudojamas nekomerciniais tikslais.
 16. Informuojame, kad renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama, o Jūsų ir Jūsų nepilnamečių ir mažamečių vaikų atvaizdas gali būti panaudotas renginio sklaidai ar komerciniais  ir nekomerciniais tikslais, tačiau Festivalio organizatorius tiesioginės finansinės naudos iš atvaizdo negaus. Atvaizdo panaudojimo tikslas populiarinti „Debesų Pievos“ stovyklą taip siekiant plėsti žmonių sąmoningumą, kviesti juos dalyvauti veiklose ir atrasti save. Taip pat informuojame, kad savo sutikimą panaudoti atvaizdą minėtose sklaidos priemonėse dalyvis gali bet kada atšaukti apie tai raštu ar žodžiu informuodamas Festivalio-stovyklos organizatorių.
 17. Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskelbtus atlikėjus, susitikimų, kūrybinių erdvių dalyvius bei laikus. Rengėjai neatsako už galimus Festivalio programos pakeitimus, jeigu tai įvyktų dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių, kurios nuo organizatorių nepriklauso.

RENGINIO LAIKAS

Festivalio pradžia:

 • birželio 21 d., trečiadienį, 10:00 val;

Festivalio pabaiga:

 • birželio 25 d., sekmadienį, 18:00 val;

Bilietų ir informacijos punkto darbo laikas:

 • trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį: 8:45-22:00 val.;
 • sekmadienį: 8:45-18:00 val.

BILIETAI

 1. Į renginį galima patekti iš anksto įsigijus bilietą bilietų platinimo sistemoje. Bilietai yra 5 d. (viso renginio).
  Bilietų prekyba prasidės  2023 m. gegužės 1-ą.
 2. Norint išlaikyti festivalio-stovyklos dvasią ir kokybę dalyvių skaičius yra ribotas (max 400 žmonių).
 3. Atvykus į renginį bus patikrinamas bilietas renginiui ir tuomet jam bus uždedama apyrankė, kuri garantuos tolimesnį renginio dalyvio patekimą į renginio vietą.
 4. Renginio apyrankę reikia saugoti iki renginio pabaigos. Asmenys, neturintys galiojančių apyrankių, privalės palikti renginio teritoriją.
 5. Bilietas yra nekeičiamas ir negrąžinamas. Dalyvavimas ar nedalyvavimas renginyje paliekamas asmeninei bilieto turėtojo atsakomybei.
 6. Į bilieto kainą įskaičiuota visa renginio programa ir visos bendrosios veiklos, taip pat priemonės užsiėmimams, išskyrus užsiėmimus, prie kurių nurodyta, kad dalyviai turi įsigyti priemones iš anksto.
 7. Į bilieto kainą neįskaičiuotos perkamos asmeninės paslaugos, nakvynė ir maitinimo išlaidos.
 8. Vaikai iki 3 metų imtinai lydimi tėvų įleidžiami nemokamai. 4-12 metų vaikai ir 13-17 metų paaugliai įleidžiami turint jiems skirtą bilietą.
 9. Apylinkių gyventojai į festivalį gali atvykti net su 50% nuolaida prie įėjimo pateikus asmens tapatybės dokumentą išduotą Zarasų raj.

INFORMACIJA DĖL AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO

 1. Automobilių parkavimas renginio vietoje yra ribotas, dėl to skatiname atvažiuoti į renginį pilnais ekipažais arba viešuoju transportu.
 2. Tam tikrose zonose automobilių parkavimas bus galimas tik su leidimu arba iki 15 minučių.

NAKVYNĖ

 1. Festivalio-stovyklos dalyviai galės nakvoti palapinėse arba buvusiame Basakojų Karmelitų vienuolyno, dabartinio hostelio kambariuose.
 2. Nakvynę kambariuose galima užsisakyti tik visam festivalio-stovyklos laikui.
  Rezervacija bus pradėda 2023 m. gegužės mėnesį, tuo pačiu metu, drauge su festivalio bilietų pardavimu.
 3. Nakvynę vienuolyne, bus galima įsigyti PaySeroje.
 4.  Nakvynės kainą įskaičiuota patalynė ir rankšluosčiai.
 5. Palapinėse gyvenantiems taikomas vienkartinis  5 € eko mokestis (mokama atvykus)
 6. Palapinių zonoje draudžiama atvira ugnis.
 7. Pastatuose prašoma netriukšmauti, kadangi net ir dienos metu gali snausti tiek maži, tiek ir suaugę vaikai.
 8. Ramybės laikas nuo 23:00 iki 7:00.

 VAIKAI RENGINYJE

 1. Vaikai ir paaugliai iki 18 metų į festivalį įleidžiami tik lydimi suaugusio asmens, kuris prie įėjimo į festivalio teritoriją pasirašo viso renginio metu prisiimantis už juos pilną atsakomybę. Prašome juos atsakingai prižiūrėti.
 2. Už vaikus ir nepilnamečius asmenis renginio metu atsakingi jų tėvai ar globėjai arba kiti pilnamečiai asmenys turintys vaiko tėvų sutikimą (sutikimo neturėjimas laikomas dalyvio atsakomybe). 18 metų neturintys asmenys festivalyje-stovykloje „Debesų pieva“ dalyvauti gali tik lydimi suaugusio asmens, kuris privalo prisiimti visišką atsakomybę už jų elgesį, sveikatą ir poreikius renginio metu. Atsakomybė už renginyje dalyvaujančius nepilnamečius asmenis turi būti patvirtinta parašu registruojantis renginio vietoje ir apima visą renginio laiką.
 3. Visi vaikai yra mūsų visų. Saugokim vieni kitus! Teritorijoje yra vandens telkinys, tad atvykus vaikus supažindinkite su ežeru bei su tuo susijusiais pavojais ir džiaugsmais.
 4.  Organizatorius neprisiima atsakomybės nutikus nelaimei naudojantis vandens telkiniu, prašome nepalikti vaikų vienų prie vandens telkinio ar maudytis be prižiūrinčio atsakingo asmens, o pamačius vienus mažamečius prie vandens elgtis pilietiškai ir neleisti vieniems lipti į vandens telkinį.
 5. Renginyje organizuojami užsiėmimai vaikams, jog tėvai galėtų džiaugtis laisvu dalyvavimu „Debesų pievos“ užsiėmimuose skirtuose jiems. Savanorių vykdomuose užsiėmimuose „Vaikų pievoje“ kviečiame dalyvauti vaikučius nuo 3 metų.  Laisvai ateiti ir išeiti iš „Vaikų pievos“ teritorijos kviečiame vaikus nuo 7 metų, kurie buvo instruktuoti tėvų apie šių taisyklių nuostatas ir saugų elgesį savo ir kitų atžvilgiu. Mažesnius vaikučius „Vaikų pievos“ savanoriai mielai užims, tačiau pageidaujame, jog vaiko saugumu rūpintųsi vienas iš tėvų ar kitų atsakingų asmenų.
 6. Palikdami vaikus „Vaikų pievos“ savanoriams sutinkate, jog savanoriai neatlieka auklės funkcijos ir neprisiima atsakomybės už jų sveikatą ar gyvybę, todėl vaikus „Vaikų pievoje“ prašome palikti tik įsitikinus jų emocine branda ir sugebėjimu išbūti be vieno iš tėvų  bei saugiai elgtis teritorijoje, jam užtrukus renginio siūlomose veiklose.
 7. Siekiant išlaikyti rimtį, į tam tikrose veiklose, tokiose, kaip meditacijos, maloniai prašome dalyvauti be mažų vaikų, kurie galėtų trikdyti kitus dalyvius.
 8. Vyresnius mokyklinio amžiaus vaikus tėvai privalo supažindinti su festivalio-stovyklos bendrosiomis taisyklėmis, atkreipiant dėmesį į nepageidaujamus ir draudžiamus dalykus.

ŽMONĖS SU REGĖJIMO NEGALIA

 1. Organizatoriai įsipareigoja renginio teritoriją, pagal galimybes pritaikyti neįgaliųjų, aklųjų ir silpnaregių poreikiams.
 2. LASS nariai į festivalį-stovyklą įleidžiami įsigiję bilietą su neįgaliems skirta nuolaida, tačiau privalo iš anksto užsiregistruoti. Taip pat nemokamai įleidžiamas vienas neregio asistentas.
 3. Neregiui atvykus be asistento, esant poreikiui jam padės organizatorių skirtas savanoris.

PIRMOJI PAGALBA

 1. Renginio organizatoriai informuoja visas pirmosios pagalbos institucijas apie vykstantį renginį
 2. Iškilus pavojui dalyvio sveikatai ar gyvybei, traumai ar kitam nelaimingam atsitikimui VISADA kviečiama greitoji medicinos pagalba.
 3. Nutikus nelaimei, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, o taip pat teritorijos turtui, renginio dalyviai privalo nedelsiant apie tai informuoti savanorius informacijos punkte arba bet kurį kitą sutiktą renginio savanorį.
 4. Renginio dalyviai privalo patys įvertinti savo sveikatos būklę ir visoje festivalio-stovyklos veikloje tinkamai pasirūpinti savimi, įvertinti savo kūno galimybes, o pajutus skausmą nutraukti fizinę veiklą bei informuoti apie tai veiklos mokytoją.

Debesų Pievos EKO Deklaracija

Debesų Pieva yra sąmoningumo auginimo renginys, todėl turime keletą gairių, su kuriomis kviečiame susipažinti ir padėti mums jas įgyvendinti 🙂
Festivalio-stovyklos „Debesų pieva“ eko deklaracija
Labai nekantraujame susitikti ir pasidalinti tuo gėriu, kurį paruošėme jums. Mūsų Planeta yra nuostabi. Nuostabi ir Lietuva 🙂 Visgi kartais, vedini savo ego ar tiesiog nežinodami, mes paliekame vartojimo pėdsakus. Eko idėjos ir darnumas su mus supančia aplinka Debesų Pievoje visuomet buvo svarbi tema. Tačiau šiemet mes būsime dar atidesni šiai darnai, todėl labai prašome jūsų palaikymo, padedant festivalio erdvei, o kartu ir Lietuvai, būti švaresne.
1. Keliaudami pas mus pasistenkite atvykti viešuoju transportu. Jeigu vykstate automobiliu, padarykite tai su draugų grupe ar pakvieskite drauge vykti pakeleivius. Kooperuotis kviečiame čia:
2. Prašome be reikalo neskinti, nelaužyti ar kitaip nepažeisti mus supančios augalijos – mėgaukimės gamta atsakingai.
3. Šventinę nuotaiką kuriame bendravimu, šypsenomis ir juoku, todėl nenaudojame balionų, dangaus žibintų, konfeti, petardų, fejerverkų ir kitų aplinkai, gyvūnams ir žmogaus sveikatai kenksmingų atributų.
4. Švarą ir tvarką palaikome patys, kad būtų malonu čia būti. Tačiau visko atsitinka, todėl prašome jūsų, jeigu rasite nors menkiausią šiukšlę, pakelkite ją ir išmeskite ten kur priklauso.
5. Mūsų erdvė švari ne tik fiziškai – bendraujame pagarbiai, atvirai, draugiškai.
6. Mes rūšiuojame: plastiką, popierių, stiklą. Šiais metais turėsime konteinerius buitinėms ir organinėms atliekoms bei depozitui. Tačiau, jeigu savo atsivežtas pakuotes pasiimtumėte su savimi, tai mums ir gamtai būtų lengviau.
7. Nenaudojame vienkartinių indų – lėkščių, puodelių, įrankių, šiaudelių ir kt. Atsivežkite savo mylimiausius daugkartinio naudojimo indus ir įrankius bei mėgaukitės maistu neteršdami gamtos.
8. Nepamirškite pasiimti su savimi gertuvės kiekvienam šeimos nariui – stovyklavietėje tikrai rasite geriamo vandens (mažinkime vienkartinės taros vartojimą).
9. Vietoj vienkartinių daiktų visada stengiamės naudoti daugkartines alternatyvas: Debesų Pievoje vertiname ir kuriame ilgalaikius santykius tarpusavyje ir su daiktais.
10. Alkoholiui sakome griežtą NE . Į renginio teritoriją draudžiama įsinešti ir joje vartoti alkoholinius gėrimus ar psichotropines medžiagas.
11. Norėdami netrikdyti mūsų nerūkančių svečių, rūkymui turime paruošę specialią vietą. Naudokitės ja, tačiau tikimės, kad renginyje bus taip įdomu, jog nekils noras rūkyti 🙂
12. Ruošdami jums maistą, produktus stengiamės pirkti didelėse pakuotėse. Kviečiame, kad ir jūs, atsiveždami savo užkandžius, pasistengtumėte juos įsigyti be pakuotės ar su kuo mažiau pakuočių.
13. Stengiamės visus produktus persivežti kartoninėse dėžėse ar daugkartinio naudojimo medžiaginiuose maišeliuose – su plastikiniais maišeliais nedraugaujame. Pabandykite ir jūs, juk tai taip lengva.
14. Festivalio teritorijoje pamatysite daug žydinčių liepų, pievoje galite rasti mėtų, čiobrelių, miške – žemuogių, aviečių krūmelių ir pan. Raginame prisirinkti skanios ir kvapnios žolelių arbatos, nes arbatžolių vienkartiniuose plastikiniuose ar popieriniuose pakeliuose mes vengiame.
15. Jaukumui sukurti naudojame natūralaus bičių ar sojų vaško žvakeles, nes pagamintos iš parafino kenkia sveikatai, o palmių vaškas išgaunamas nedarniai.
16. Išvykdami namo gerai apsižiūrėkite ar nepalikote savo asmeninių daiktų.
Tai – tik keletas paprastų ir draugiškų aplinkai sprendimų, kuriuos, be didelių investicijų ir pastangų, gali pritaikyti bene kiekvienas iš mūsų. Darnus vystymasis priklauso tik nuo mūsų pačių tvaraus požiūrio į mus pačius, mus supančią aplinką ir ateitį – pradėkime keistis dar šiandien!

Mūsų Draugai