Gintas Ramanauskas

Nuo 2012 metu, intensyviai praktikuojme Kundalini joga, pagal Yogi Bhadžano tradicija, tai labai stipri dvasinė praktika, padėjusi daugeliui, taip pat ir mums, įvairiuose gyvenimo etapuose. Būsime laimingi galėdami pasidalinti ptirtimi.

Žaidimas LILA – tai pramoga žmonėms, siekiantiems tobulybės…
Gyvenimas pagrįstas pramogos principu – gauti malonumą. Visgi toks požiūris į gyvenimą pasiekiamas tik po pirmos čakros lygio, su jo pagrindine problema – nepasitikėjimu savimi ir susirūpinimu materialine gerоve, įveikimo.
Pramoga – Dvasios Esmė. Visa šita sukurta Visata tai energijų žaidimas, atliktas Šakti, Motiniško principo, Absoliuto, Dievo…nesvarbu kokiu vardu pavadintume Aukščiausiąjį Žaidėją. Jeigu šis principas nebūtų Dieviškojo Žaidimo prigimtyje, tai Vienis netaptų daugeliu. Vis labiau gilinantis į žaidimą, kuris yra Vienio pramoga, žaidėjas supažindinamas, praturtinamas jo taisyklėmis, kad galų gale susijungtų su Juo.”
Tai 11 langelio pamoka. Langelis vadinasi “Pramogos”
Mes žaidimą žaidžiame vaikšiodami, eidami langeliais, jausdami visas būsenas stipriau ir giliau. Vladimir Skobelev su Bert Hellinger mokiniu šiam LILOS stalo žaidimui pritaikė konsteliacijos principą. Omkaras (Vladimiras) perkėlė žaidimų lentą ant didelės drobės, kad žaidėjai galėtų vaikščioti. Eidamas,stovėdamas kažkurios būsenos langelyje, vėl grįždamas, krisdamas su gyvatėmis ir angelų strėlių pagalba kildamas į viršų, patirdamas daugelį net neįtartų būsenų, energetinių darinių, kurie yra tavyje, su begaliniu džiaugsmu ir lengvumu Tu pabaigi žaidimą – susijungi su Kosmine Sąmone – tampi Vieniu…