Ramutis Janšauskas

Sekmadienio rytas su neregiu kunigu Ramučiu Janšausku iš Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bus sklidinas nuoširdumo ir tikrumo. Jo unikalumas telpa į tobulą sintezę – žemiškas, mokantis prie kiekvieno prisiderinti ir išgyvenantis giliąja prasme empatiją susidedančią ne tik iš jausmo, bet ir iš proto bei valios. Čia Ramutis nepamiršta ir laiko, kurį valdant pravartūs ritualai, ritmas ir disciplina. Ir visa tai tik dėl vieno tikslo – „svarbiausio gyvenimo projekto” – žmogaus. Todėl kiekvienas esamas ir būsimas debesėlis laukiamas „aklame pasimatyme”. Nes „reikia keliauti ir nepamiršti stabtelėti, kad vieni kitus atpažintume”.

 „Mūsų rytas” nuotrauka